Galicia impulsa, coa aprobación de dous convenios, o Programa Galego de Ciencias Mariñas

Galicia impulsa a investigación mariña tras autorizar a Consello da Xunta a firma de dous convenios para establecer as condicións de participación dos diferentes organismos implicados no Programa Galego de Ciencias Mariñas, que se enmarca dentro dos Plans Complementarios previstos na Recuperación, Transformación e Plan de Resiliencia do Estado e conta cun financiamento de 10 millóns de euros.

O Programa de Ciencias do Mar de Galicia, obxecto destes convenios, é froito do traballo en rede de máis de 250 investigadores e un exemplo de colaboración para conseguir un desenvolvemento sostible das actividades vinculadas ao mar. De feito, conta coa participación duns 90 grupos de investigación pertencentes ás institucións galegas máis avanzadas, entre os que se atopan seis centros de investigación dependentes da Xunta (Cesga, Cetmar, CIMA, Igafa, Intecmar e Meteogalicia), as tres universidades públicas galegas e catro centros dependentes do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC).

Desta forma, busca dar solución ás necesidades máis inmediatas do sector mariño galego mediante o desenvolvemento de tecnoloxías mariñas e a dixitalización, así como a educación ambiental. Tamén busca potenciar as sinerxias entre os axentes de investigación e o tecido empresarial para afrontar os retos de futuro da pesca e a acuicultura, o turismo costeiro e mariño ou a economía azul. Con estes obxectivos, permitirá conseguir un modelo integrado de xestión do fluxo de coñecemento científico en ciencias do mar adaptado ao contexto ambiental, sociocultural, económico e institucional de Galicia.

Un dos acordos refírese á distribución e condicións dos 6 millóns de euros financiados polo Mecanismo de Recuperación e Resiliencia da UE de próxima xeración e o outro aos 4 millóns de euros restantes, que son achegados pola comunidade autónoma de Galicia a través do Fondo Marítimo Europeo e de Pesca (FEMP) e o Fondo Europeo de Pesca e Acuicultura Marítima (Fempa). A vixencia de ambos se estenderá desde a súa firma ata o 31 de decembro de 2025 e para garantir a súa correcta execución crearase cada comisión de seguimento.

O Programa Galego de Ciencias Mariñas, organízase en 11 áreas, 38 actuacións, 132 actividades e 293 tarefas e ten tres grandes eixos de actuación: desenvolver unha estratexia de gobernanza permanente para a observación e vixilancia do ecosistema mariño en todas as súas dimensións; potenciar a produción acuícola sostible a través da mellora da investigación xenómica (para avanzar nos resultados do sector), desenvolver ferramentas para a subministración estable de semente na acuicultura de moluscos bivalvos, mellorar a prevención e control de patoloxías e xerar novos sistemas sostibles; e a transformación social e económica e a transferencia, capacitación e capitalización do coñecemento cara a unha auténtica economía azul sostible.

 

Fuente: ipacuicultura.com